Regulamin

Regulamin

 • Aby zakupić w naszym sklepie określony produkt, rozpocząć należy od wyboru interesującej Państwa kategorii wyrobów dostępnych w portfolio
 • Następnie warto sprawdzić, czy dany turban, chusta lub czapka dostępne jest w danym kolorze
 • Kiedy określą już Państwo że towar jest dostępny, a dodatkowo występuje w pożądanej wersji kolorystycznej, należy dodać go do koszyka w naszym sklepie
 • Kolejnym krokiem powinno być przejście do strony podsumowania zamówienia
 • W ramach rzeczonej podsekcji portalu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych
 • Jeżeli dokonują Państwo zakupów po raz pierwszy, niezbędne będzie także hasło uwierzytelniające
 • Aby sfinalizować transakcję, określić należy formę płatności, jak też preferowany czas i formę dostawy przesyłki
 • Prześlemy Państwu na podany adres e-mail wiadomość, dzięki której będą Państwo mogli sprawdzić status realizacji zamówienia.

I. UŻYTKOWANIE SERWISU – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep internetowy, którego witryna dostępna jest pod następującym adresem URL: www.turbany.pl jest własnością przedsiębiorstwa ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska, NIP 113-217-24-25, Regon 016088382, którego zarejestrowana siedziba mieści się w Warszawie na ulicy Zamoyskiego 43.
 2. Aby uzyskać możliwość złożenia zamówienia, niezbędne jest założenie konta w serwisie. W tym celu konieczne będzie także zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestrację uznaje się za zakończoną po podaniu w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na witrynie dokładnych, pełnych i prawidłowych danych użytkownika.
 4. Rejestrując się w sklepie internetowym użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował go oraz podał wszelkie wymagane od niego dane.
 5. Przedsiębiorstwo ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska ma pełne prawo uniemożliwienia klientowi dostępu do zasobów sklepu internetowego lub też do ograniczenia zakresu, w jakim może on korzystać z witryny, szczególnie w przypadku naruszenia następujących postanowień:
  1. Użytkownik zarejestrował się podając dane nieprawidłowe, nieprawdziwe, niepełne lub też mogące naruszać prawa, dobre imię, czy też wprowadzać w błąd administrację oraz strony trzecie,
  2. Użytkownik naruszył prawa i dobra osobiste stron trzecich, a przede wszystkim – innych użytkowników i klientów portalu,
  3. Użytkownik wykonywał działania, które nie były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, czy też ogólnymi zasadami prawidłowego użytkowania sieci Internet.
 6. Aby możliwe było bezpieczne korzystanie z zasobów sklepu internetowego oraz dokonywanie za jego pośrednictwem zakupów, administracja wprowadziła odpowiednie, uregulowane prawnie narzędzia organizacyjne oraz teleinformatyczne, których to zadaniem jest zapewnienie użytkownikom całkowitego bezpieczeństwa podczas użytkowania portalu a także uniemożliwienie nieautoryzowanym stronom trzecim dostępu do gromadzonych przez administrację danych osobowych.
 7. Akceptując regulamin i rejestrując się w serwisie, użytkownik zaświadcza, że:
  1. nie będzie publikował oraz w jakikolwiek sposób rozpowszechniał treści niedozwolonych przepisami polskiego prawa, a więc przede wszystkim materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści oraz mogących naruszać dobre imię i prawa zarówno administracji jak i stron trzecich,
  2. nie będzie korzystał z witryny w sposób, który mógłby utrudniać dostęp do niej innym użytkownikom, szczególnie poprzez użytkowanie w tym celu zewnętrznego oprogramowania czy osprzętu,
  3. nie będzie wysyłał innym użytkownikom oraz administracji niezamówionych treści marketingowych i promocyjnych, a więc tak zwanego Spamu,
  4. nie będzie używał sklepu internetowego w sposób, który będzie uciążliwy dla administracji i/lub użytkowników,
  5. używać będzie materiałów dostępnych w ramach sklepu internetowego wyłącznie na użytek własny,korzystać będzie z portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz ogólnymi zasadami użytkowania sieci Internet.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy administracją portalu a użytkownikiem następuje po przejściu przez drugą ze stron pod adres www.turbany.pl, wybraniu pożądanego produktu i złożeniu zamówienia zgodnie z podanymi wytycznymi.
 2. Pożądane produkty można wybrać dodając je do wirtualnego koszyka dostępnego na stronie.
 3. Jeżeli użytkownik podczas składania zamówienia nie kliknął opcji potwierdzenia zakupu, ma on możliwość modyfikacji ilości i typu zamawianych produktów, jak również wprowadzenia innych danych osobowych niż te początkowo podane.
 4. Gdy klient poda wszystkie wymagane informacje, a następnie zaakceptuje zakup, otrzyma on podsumowanie zamówienia, na którym znajdą się ilość i typ nabytych produktów, ich cena oraz sposób wysyłki.
 5. Aby móc dokonać zakupu, klient zobowiązany jest do zatwierdzenia poniższego Regulaminu.
 6. Zgodnie z postanowieniami art. 66 Kodeksu Cywilnego, prezentowane w ramach witryny informacje ściśle dotyczące produktów postrzegane są w świetle prawa jako oferta handlowa.
 7. Umowa zawarta zostaje w przypadku zaakceptowania złożonego zamówienia, jeżeli tylko zamówienie złożone zostało bez naruszenia jakichkolwiek wytycznych niniejszego Regulaminu. Po finalizacji transakcji, klient otrzyma wiadomość elektroniczną z podsumowaniem na adres podany podczas rejestracji w serwisie.
 8. Umowa sprzedaży jest w pełni zgodna z postanowieniami niniejszego dokumentu i zawierana jest każdorazowo w języku polskim.

III. DOSTAWA

 1. Towary zakupione w sklepie internetowym dostarczane są po finalizacji złożonego zamówienia do klientów zamieszkujących kraje Unii Europejskiej. Zamówienia, w przypadku których produkty dostarczone mają być poza nadmienione terytorium należy każdorazowo skonsultować z administracją. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do wysyłki.

 2. Zamówienia do klientów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane są za pomocą:

  • Poczty Polskiej

  • wybranej firmy kurierskiej

  • paczkomatów InPost
 3. W przypadku wyboru przesyłki zagranicznej, dostawa odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z którą współpracują właściciele portalu.
 4. Koszty dostawy wynoszą:

 • Na terenie Polski:
 • firma kurierska DPD - 16 zł/15 zł  (pobranie/przelew)

 • Poczta Polska - 20 zł/15 zł  (pobranie/przelew)

 • paczkomat InPost - 13 zł/11 zł (pobranie/przelew)
 • Poza teren Polski:

    Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera - 70 zł

  Przy zakupach powyżej 100 zł wartości zamówienia do Polski, 200 zł wartości zamówienia do krajów Unii Europejskiej dostawa jest gratis.

   Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – od 85 zł. Dodatkowo,     ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane po otrzymaniu zamówienia oraz danych do wysyłki.

 1. Poniżej prezentujemy szacunkowy czas realizacji zamówienia:

  • Zamówienia klientów zamieszkujących terytorium RP:

   • Firma kurierska - 2-3 dni robocze

   • Poczta Polska - 3-4 dni robocze

   • paczkomaty InPost - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze
  • Zamówienia klientów zagranicznych:

   • Przesyłka lotnicza na terenie Unii Europejskiej - 3-4 dni robocze

   • Przesyłka poza teren Unii Europejskiej – około 14 dni roboczych.

IV. CENNIK ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich towarów podane są w walucie polski złoty oraz zawierają podatek VAT.
 2. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia, klient powinien dokonać niezwłocznej zapłaty za wybrane towary.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu na koncie bankowym właścicieli przedsiębiorstwa.
 4. Zapłaty za zakupione towary dokonać można z platformy Przelewy24.pl, zlecając bezpośredni przelew na konto bankowe: PL 84 2490 0005 0000 4530 3875 8606 ALIOR BANK lub za pobraniem.
 5. Istnieje możliwość dokonania zapłaty za zamówione towary w walucie innej niż polski złoty (obecnie innymi dostępnymi walutami są Dolar Amerykański oraz Euro), jednakże przed finalizacją transakcji należy w rzeczonej sytuacji skontaktować się z administracją witryny.

V. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Obecnie obowiązujące przepisy prawne umożliwiają użytkownikowi odstąpienie od zakupu w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny podjętej decyzji.
 2. Termin odebrania przez klienta lub wyznaczoną przez niego stronę trzecią przesyłki uznaje się za termin rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.
 3. Aby możliwe było odstąpienie od umowy, użytkownik musi poinformować o podjętej decyzji administrację serwisu drogą listowną, elektroniczną lub też faksem. Od umowy odstąpić można jeżeli rzeczona informacja dotarła do siedziby firmy przed upływem określonego prawnie terminu w którym można odstąpić od umowy, a więc – 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Po otrzymaniu nadmienionej informacji, administracja poinformuje o tym fakcie użytkownika drogą elektroniczną.
 4. Produkty odesłać można po otwarciu przesyłki celem sprawdzenia jej zawartości. 
 5. Aby zwrot towaru rozpatrzony został pozytywnie, przed upływem 14 dni od momentu zamówienia, klient odesłać powinien zamówiony produkt do siedziby firmy wraz z ewentualnymi informacjami odnośnie zidentyfikowanych wad i uszkodzeń, a także – pełnymi danymi kontaktowymi.
 6. Jeżeli zwrot zostanie rozpatrzony pozytywnie, w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia o chęci odstąpienia od umowy administracja zwróci klientowi wszystkie poniesione z tytułu złożonego zamówienia koszty.
 7. Koszty zwrócone zostaną w takiej samej formie w jakiej zostały one poniesione, chyba, że klient uzgodni z administracją inny sposób zwrotu.

VI. GWARANCJA NA PRODUKTY

 1. Produkty zakupione w ramach sklepu internetowego objęte są trzymiesięczną gwarancją. W przypadku zwrotów, produkt powinien zostać przesłany do siedziby przed upływem powyższego terminu.
 2. Nadmienioną gwarancją nie są objęte produkty, które uszkodzone zostały na skutek nieprawidłowego użytkowania, konserwacji i pielęgnacji, zaniedbań użytkownika, czy też działania nadmiernie wysokich temperatur.
 3. Aby gwarancja została uznana, klient winien do zwracanego towaru dołączyć opis zidentyfikowanych wad oraz pełne i dokładne dane adresowe przed upływem okresu gwarancyjnego.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Przedsiębiorstwo ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska jest producentem oferowanych w ramach sklepu internetowego towarów, na które udziela trzymiesięcznej gwarancji.
 2. Przedsiębiorstwo ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska ponosi odpowiedzialność względem klienta będącego konsumentem w zakresie określonym w artykule 22[1] Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych za pośrednictwem witryny produktów kierować należy pod następujący adres: ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska ul. Zamoyskiego 43, 03-801 Warszawa. Rozpatrzone zostaną one w terminie 14 dni.
 4. Reklamacje składać należy w formie pisemnej.
 5. Jeżeli reklamacja rozpatrzona zostanie pozytywnie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie, natomiast naprawa produktu przeprowadzona zostanie w najszybszym możliwym czasie.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedsiębiorstwo ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska dokłada wszelkich starań, aby sklep internetowy działał poprawnie i bez jakichkolwiek awarii.
 2. Jeżeli jednak klient odnotuje jakiekolwiek nieprawidłowości związane z działaniem witryny, jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie administrację portalu drogą listowną lub elektroniczną.
 3. Problemy z funkcjonowaniem witryny zgłaszać należy listownie na adres: ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska ul. Zamoyskiego 43, 03-801 Warszawa lub też drogą elektroniczną na adres: bok@rokoko.com.pl
 4. Zgłoszenie zawierać powinno dane osobowe klienta, szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia, jak również dane korespondencyjne użytkownika.
 5. Administracja dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć zgłoszenia w przeciągu 14 dni od ich otrzymania, a jeżeli nie będzie to możliwe, klient zostanie poinformowany w momencie, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy administracją a klientem rozpatrywane będą przez odpowiedni sąd w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Rzeczone spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy przedsiębiorstwa ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska.
 3. We wszelkich kwestiach, których nie regulują postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz właściwe przepisy obowiązującego prawodawstwa polskiego.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania, przechowywania oraz użytkowania danych osobowych klientów korzystających z serwisu dostępnego pod adresem www.turbany.pl, którego administratorem jest przedsiębiorstwo ROKOKO S.C , T. Kijanowski, D. Kijanowska z zarejestrowaną siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Zamoyskiego 43, 03-801 Warszawa.
 2. Administracja witryny dołoży wszelkich starań, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika gromadzonym i przetwarzanym z uwagi na prowadzoną korespondencję, realizowane zamówienia, czy też inne usługi świadczone w ramach portalu.
 3. Administracja informuje jednocześnie, że w przypadku niezachowania przez użytkownika odpowiedniej ostrożności, podjęte środki bezpieczeństwa okazać się mogą niewystarczające. Administratorzy przypominają przede wszystkim, aby użytkownik pod żadnym pozorem nie udostępniał danych logowania do serwisu nieupoważnionym stronom trzecim, bowiem może to doprowadzić do wykradzenia, zniszczenia, usunięcia lub modyfikacji danych osobowych użytkownika.